Design Thinking: Sådan opnår du målbare resultater

Design Thinking er en metode, der tager elementer fra designprocessen og anvender dem for at skabe innovative løsninger. Ved at fokusere på, hvad fremtidige kunder faktisk ønsker, i stedet for at basere beslutninger på tidligere data eller antagelser, kan virksomheder tage mere informerede beslutninger.

Metoden er bygget op omkring fem faser og en iterativ proces, hvor man arbejder sig frem og tilbage mellem faserne, indtil man når et brugbart resultat. Denne tilgang giver en agil og intuitiv proces, og sikrer at justeringer kan laves uden store omkostninger. Desuden er metoden brugerdrevet, hvilket sikrer en bæredygtig forretningsmodel og et fokus på at løse brugernes problemer.

Metoden er nem at implementere og kan integreres i mange typer af virksomheder for at opnå målbare resultater.

DE ENKELTE FASER

1. EMPATHIZE

Den første fase er indlevelse. Det handler om at observere og iagttage brugerne og indsamle så mange data som muligt. Ved hjælp af forskellige brugerundersøgelser opnår du en dyb indsigt i brugernes behov og livsverden og en forståelse for det problem, der skal løses. Denne første fase er helt afgørende, fordi den tillader dig at tilsidesætte dine egne og virksomhedens formodninger og forudindtagede holdninger.

2. DEFINE

Den anden fase er problemidentifikation. I denne fase analyseres og samles alle data fra den første fase som brikker i et puslespil. Formålet er at nå frem til en konkretisering af hvilke kerneproblemstillinger, du har identificeret indtil videre -­‐ og at vende disse problemstillinger til muligheder, der kan udarbejdes kreative løsninger ud fra. Denne fase sikrer, at du har helt styr på problemstillingen, og at fokus er på at skabe innovative løsninger, der indfrier brugernes behov.

3. IDEATE

Den tredje fase er idégenerering. I denne fase er du klar til at udvikle masser af kreative idéer. Stort og appetitligt. Med den forståelse du har indsamlet i de første 2 faser, får du nu kreativ frihed til at tænke ”ud af boksen”. Takket være de 2 første faser, sikrer du, at den kreative proces ikke stikker af, men styres i retning af nye innovative løsninger, der er langt mere træfsikre og relevante, end tilfældet ville have været, hvis du var startet med idégenereingen som den første fase, hvilket ofte er tilfældet i udviklingsprocesser.

4. PROTOTYPE

Den fjerde fase handler om udvikling af prototyper. Ud fra de mange idéer og forskellige perspektiver på at løse problemstillingen, er det nu tid til at konkretisere et antal prototyper. Fokus er ikke på at skabe færdige, gennemarbejdede eller detaljerede produkter. Metoden er derimod ”quick-­‐and-­‐dirty”, og enkle visualiseringer og simple modeller er at foretrække. De skal være hurtige og billige at fremstille, og de skal kunne formidle idéerne, så de kan præsenteres og forstås af andre.

5. TEST

Den femte fase handler om test af den samlede idé. Her bruger du modellerne fra prototypefasen til at få brugbar og detaljeret feedback på dine løsninger. Nogle input vil kræve mindre tilpasninger, der hurtigt kan justeres og forbedre løsningen. Andre input vil kræve, at du skal lidt tilbage i Design Thinking processen og gentage nogle af øvelserne. Det korte af det lange er, at du ved denne metode hurtigere, mere præcist og træfsikkert kommer frem til en innovativ løsning, der kan imødekomme dine brugeres behov bedst muligt.