Kreativitet, idéudvikling og design (KID)

Kreativitet, idéudvikling og design (KID). Design kommer af det engelske At tegne, plan eller formgivning. Eller det latinske Designare “Aftegne, gøre udkast eller planlægge” Betydning: Det er at formgive brugsgenstande. fx tøj, møbler eller biler.

Definer Problemet

Før man går i gang med en kreativ proces er det vigtigt at sikre fuldstændig klarhed omkring formålet og problemstillingen i opgaven.

Det er ikke kun vigtigt for ens egen forståelse af opgaven. Det er også for ens underbevidstheds evne til at arbejde med problemet.

Definerende problemet korrekt er en vigtig faktor i at sikre en vellykket kreativ proces

Inkubation

Inkubationsperioden refererer til den tid, der går fra at, man bliver bevidst om et problem, til det øjeblik, hvor ens underbevidsthed finder en løsning. Under denne proces kan man fortsætte med at tænke over problemet. Man kan også lade det være i ro, så ens underbevidsthed kan arbejde på at finde en løsning. Inkubationsperioden kan variere fra person til person og fra problem til problem. Den kan typisk tage fra et par minutter til flere dage eller endda uger. Det er vigtigt at understrege at det er underbevidstheden der finder løsningen og at bevidstheden kan hjælpe med at skabe kreative og nye ideer.

Herningsholm

Skoleopgaver

Krydsmetoden

Krydsmetoden er en metode, der sigter mod at skabe nye idéer ved at kombinere to eksisterende idéer eller elementer. Metoden er baseret på princippet om, at nytænkning ofte opstår, når man kombinerer kendte ting på en ny og original måde.

For at anvende krydsmetoden skal man først identificere to eksisterende idéer eller elementer, som man ønsker at kombinere. Derefter kan man overveje, hvordan de to idéer der kan kombineres på forskellige måder, for at skabe noget nyt.

Det kan være at tage noget fra den ene idé og kombinere det med noget fra den anden idé. Det kan også være, at man tage begge idéer og kombinere dem på en helt ny måde. Krydsmetoden kan anvendes i en række forskellige sammenhænge, fx i kunst, design, teknologi og videnskab. Metoden er nem at anvende og kan give mange kreative og nye idéer, og kan være en god måde at tænke ud af boksen og skabe noget nyt.

  1. Identificer to eksisterende idéer eller elementer, som du ønsker at kombinere
  2. Lav en liste over de specifikke dele eller komponenter af hver idé eller element
  3. Overvej hvordan disse komponenter kan kombineres på forskellige måder for at skabe nye idéer
  4. Skriv eller tegn dine idéer ned for at få en visuel repræsentation
  5. Vælg de idéer, som du finder mest lovende og arbejd videre med dem

Husk at metoden kan være en god måde at tænke ud af boksen og skabe noget nyt. Det er også værd at nævne at det kan være en god idé at involvere flere personer i processen, da flere perspektiver kan bidrage til at skabe flere og bedre idéer.

Omvendt brainstorm

Omvendt brainstorm er en teknik, der sigter mod at skabe nye og kreative løsninger ved først at generere en masse negative ideer omkring et problem eller en udfordring. Derefter tager man hver enkelt af disse negative ideer og prøver at vende dem om til noget positivt.

For at anvende omvendt brainstorming skal man først formulere et problem eller en udfordring, og derefter opfordre deltagerne til at generere så mange negative ideer som muligt omkring dette problem eller udfordring.

Derefter gennemgår man hver enkelt idé og prøver at vende den om til noget positivt eller brugbart.

Metoden kan give kritiske synspunkter og erfaringer frit løb, fordi det at tænke negativt kan føre til en bredere vifte af idéer, men ved at vende dem om til noget positivt, sørger man for, at idéerne behandles konstruktivt og løsningsorienteret. Download evt. denne .PDF

  1. Formuler et forandringsønske
  2. Tøm hjernen for dårlige ideer
  3. Skriv og placer post-its/ord
  4. Find de dårligste idéer
  5. Find løsninger